Style Options



Close X
 • slider

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลเจริญราษฏร์

นายกเทศมนตรี

  นายสมบูรณ์ บัวเขียว
  นายกเทศมนตรีตำบลเจริญราษฎร์
  เบอร์ติดต่อ 081-5314663

ปลัดเทศบาล

  นายชนินทร์ สุวรรณรัตน์
  ปลัดเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์
  เบอร์ติดต่อ 0636761758



การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล



















แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย